طراحی و مهندسی

شرکت توسعه فناوری هنگام با توجه به نیاز اساسی و ذاتی بسیاری از قراردادها و پروژه ها و همچنین درخواست بسیاری از کارفرمایان برای ارائه ی خدمات طراحی و مهندسی، از توجه به این بخش غافل نبوده وبا درک اهمیت و حساسیت این موضوع ارائه و فروش خدمات طراحی و مهندسی در حیطه ی های مورد فعالیت شرکت (مخابرات ، تله متری ، اسکادا، اتوماسیون صنعتی و شبکه های کامپیوتری ) را به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیت خود در نظر گرفته و سرمایه گذاری گسترده ای روی نیروی انسانی فنی و متخصص خود در این بخش کرده است.

منظور از طراحی و مهندسی فرآیندی است که طی آن طرح و نقشه ی مجموعه ای از سیستم ها و زیر سیستم ها و همچنین نحوه ی ارتباطات آنها با یکدیگر برای دستیابی به یک یا چند هدف مشخص بنابر نیازهای تعریف شده، تهیه می شود.

در طی مراحل این فرایند، شرکت توسعه فناوری هنگام آماده است خدمات زیر را در حوزه های کاری خود به مشتریان گرامی عرضه کند:

 • خدمات امکان سنجی طرح ها
 • تحلیل امکانات موجود
 • تحلیل نیازهای حال و برآورد نیازهای آینده ی مشتری
 • انجام طراحی مفهمومی و ارائه ی الگوهای قابل درک متناسب با پروژه ها
 • بررسی کلیه ی روش های پیاده سازی عملی یک طرح و شناسایی و معرفی راه حل بهینه
 • انجام طراحی پایه (Basic Design ) و تهیه ی مستندات مربوطه
 • انجام طراحی جزیی (Detail Design ) و تهیه مستندات مربوطه
 • تحلیل ساختار پروژه و ارائه ی راه حل برای رفع مشکلات و موانع احتمالی در خصوص Integration
 • خدمات مهندسی تدارکات پروژه
 • خدمات مهندسی کارگاهی
 • مدیریت و نظارت مهندسی قراردادها
 • مدیریت و کنترل پروژه

اتوماسیون صنعتی , اسکادا

کارشناسان شرکت توسعه فناوری هنگام با سالها تجربه در زمینه شبکه های صنعتی و آشنایی با کاربردهای گوناگون تجهیزات اتوماسیون صنعتی و برندهای مختلف تامین کننده آن ها، ، دارا بودن تخصص و دانش روز، هماهنگی با استانداردهای ملی و بین المللی و تجهیز منابع نرم افزاری توانسته است تخصص لازم را در راستای فعالیت های اتوماسیونی زیر بدست آورد:

 •  طراحی، پیاده سازی، نصب و راه اندازی سیستم های نوین اتوماسیون صنعتی
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل فرآیند با استفاده از جدیدترین ابزارها و راهکارها
 • توسعه، بهینه سازی و جایگزینی سیستم های در حال کار در چهارچوب استانداردهای جهانی
 • سیستم های اتوماسیون صنعتی مبتنی برPLC و DCS
 • سیستم های کنترل صنعتی مبتنی بر Fast Controller ها،Mini Computer ها و کامپیوترهای صنعتی
 • سیستم های SCADA ، پایانه های راه دور (RTU) ، سیستم های اینترفیس
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مانیتورینگ، HMI، Data Logging and Archiving
 • راه اندازی شبکه های ارتباطی امن با پروتکل ها و تجهیزات روز دنیا
 • سیستم های ابزاردقیق صنعتی شامل انواع Field Instrument، Control Valve ها و Actuator ها
 • سیستم های کنترل و Monitoring اعم از استاتیک و دینامیک