گواهینامه‌ها

شرکت برق منطقه ای هرمزگان رضایت خود در خصوص اجرای پروژها را طی نامه‌های زیر به این شرکت اعلام کرده است.

 

تأمین و نصب ماژول نرم افزاری FEP Upgrade در مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع هرمزگان
تأمین و نصب ماژول نرم افزاری FEP Upgrade در مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع هرمزگان

تأمین تجهیزات و راه اندازی مجموعه اطلاعاتی جناح/آفتاب/لشکری جهت ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ ملی
سیستم اسکادا و اینترفیس 5 پست 63کیلوولت با استفاده از پایانه های کامپکت