پروژه‌ها

قراردادها و پروژه های انجام شده شرکت

 • تأمین تجهیزات و راه اندازی مجموعه اطلاعاتی جناح/آفتاب/لشکری جهت ارسال اطلاعات به دیسپاچینگ ملی
 • ارسال اطلاعات پست جدید جکدان 230 به دیسپاچینگ ملی از طریق مجموعه دوراهی
 • سیستم اتوماسیون و اسکادای 16 فیدر توسعه 63 کیلوولت در پستهای 230 میناب، قشم و شرق
 • سیستم اسکادای پست 63 نامجو
 • تأمین پایانه های راه دور کامپکت (MiniRTU)
 • سیستم اسکادا و اینترفیس 5 پست 63کیلوولت با استفاده از پایانه های کامپکت
 • افزودن پستهای جدید به نرم افزار مرکز کنترل RDC هرمزگان
 • تأمین و نصب ماژول نرم افزاری FEP Upgrade در مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع هرمزگان
 • ارتقاء پایانه های سه پست نیروگاه گازی، کلیدخانه و اسکله
 • ارسال اطلاعات پست نیروگاه 400 بندرعباس به مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع
 • اصلاح سیستم اسکادای پست 400 گنو
 • ارسال اطلاعات سیستم اسکادای پست المهدی به مراکز دیسپاچینگ از طریق پایانه بالادستی
 • ارسال مستقیم و موازی اطلاعات 23 ایستگاه برق منطقه ای هرمزگان به دیسپاچینگ ملی (اینداکتیک)
 • سیستم اسکادا و ارسال اطلاعات توسعه ترانس پستهای 230 میناب، پهل و دوراهی
 • سیستم اسکادا و اینترفیس پستهای 63کیلوولت نیوی و بنزرک
 •  پروژه آپگریدینگ و پروتکل کانورتر (دیسپاچینگ ملی)
 • پروژه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو مخابراتی SDH و Access  جهت پست ها